e-belge uygulamaları hk;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler
dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşanlar;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların,
vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşanlar.

e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorunda değildir. Sadece yukarıda belirtilen tutarların aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenlenecektir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi